Wat houdt de ketenregeling precies in?

Maarten van Gelderen Maarten van Gelderen Advocaat arbeidsrecht Bijgewerkt op: 1 mei 2023

De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

De hoofdregel luidt: er mogen maximaal drie contracten voor bepaalde tijd op rij gesloten worden binnen een periode van drie jaar. Bij het vierde contract of op de dag na het verstrijken van de driejaarsperiode ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Pas als er tussen twee contracten een periode zit van meer dan zes maanden dan ontstaat er een nieuwe keten (en mogen er opnieuw drie tijdelijke contracten in een periode van drie jaar gesloten worden).

 

  • Benieuwd of jouw ontslag rechtsgeldig is? Doe dan in twee minuten een juridische controle met de Ontslagchecker!

Let op: als je onder een cao valt, kan in die cao afgeweken zijn van de standaard ketenregeling. Bij cao kan overeengekomen worden dat maximaal gedurende 48 maanden (in plaats van 36 maanden) maximaal zes tijdelijke contracten (in plaats van drie) kunnen worden afgesloten. Ook zijn er nog enkele situaties waarin een langere ketenregeling mogelijk is of de ketenregeling zelfs niet van toepassing is.

Uitzonderingen op de ketenregeling

Voor uitzendkrachten geldt dat de ketenregeling pas ingaat nadat zij 26 weken hebben gewerkt. Deze termijn mag bij cao worden verlengd tot maximaal 78 weken. Op dit moment is daar in de cao voor uitzendkrachten ook gebruik van gemaakt.

 

De ketenregeling geldt daarnaast niet voor leer-arbeidsovereenkomsten in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en voor scholieren die nog geen 18 jaar zijn en maximaal 12 uur per week werken. Voor bestuurders van rechtspersonen (bijvoorbeeld van een B.V. of N.V.) geldt dat er afgeweken kan worden van de periode van 36 maanden.

 

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt geldt een uitgebreidere ketenregeling. In een periode van vier jaar (in plaats van drie jaar) mogen zes (in plaats van drie) contracten worden overeengekomen voordat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd.

Hoe kunnen wij jou helpen?

De advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en staan je graag bij in deze moeilijke tijd. Heb je een arbeidsrechtelijk probleem? Bel gewoon even met de Ontslaglijn en we helpen je op weg!

Eva Witteveen

Advocaat arbeidsrecht