Wat houdt de aanzegverplichting van de werkgever in?

De aanzegverplichting houdt in dat je werkgever verplicht is om je minimaal een (1) maand voor de einddatum van je tijdelijke arbeidscontract schriftelijk te melden of hij je arbeidsovereenkomst wil verlengen of niet.

De aanzegverplichting geldt echter niet voor arbeidscontracten met een duur korter dan zes maanden of voor tijdelijke arbeidscontracten voor de duur van een project. De bedoeling van de aanzegverplichting is om werknemers met tijdelijke arbeidscontracten in de gelegenheid te stellen om tijdig op zoek te kunnen gaan naar een andere baan als het arbeidscontract niet verlengd wordt.

Aanzeggen: hoe en wat?

De werkgever is verplicht om tijdig (minimaal een maand voor de einddatum) en schriftelijk aan te zeggen. In de praktijk betekent dit dat je werkgever ook per e-mail mag aanzeggen of zelfs in je arbeidscontract een aanzegbepaling mag opnemen. Ook als de werkgever van plan is om uw tijdelijke contract te verlengen, is hij verplicht om dit schriftelijk (en dus minimaal een maand voor de einddatum) aan je te melden. In dat geval moet de werkgever daarbij ook aangeven onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen.

Sanctie op niet of te laat aanzeggen: de aanzegvergoeding

Als je werkgever de aanzegplicht niet nakomt, heb je recht op een aanzegvergoeding. Deze aanzegvergoeding is gelijk aan één bruto maandsalaris (zonder vakantietoeslag). Als de werkgever wel aanzegt, maar te laat, heb je recht op een aanzegvergoeding naar rato.

Let op!

Als je in aanmerking denkt te komen voor een aanzegvergoeding, dan moet je deze vergoeding uiterlijk twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst opeisen. Als je werkgever dan niet vrijwillig tot betaling van de aanzegvergoeding overgaat, moet je hiervoor binnen diezelfde twee maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen. Laat je deze termijn verlopen, dan komt je recht op een aanzegvergoeding te vervallen.

Voorbeeldbrief om aanzegvergoeding te claimen

Met deze voorbeeldbrief kan je een aanzegvergoeding claimen, als je werkgever niet of niet tijdig heeft aangezegd.

Hulp nodig bij het claimen van een aanzegvergoeding? Neem dan contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1019 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder