Kort geding bij conflict rondom loon

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Een discussie over de vraag of een werkgever wel of geen loon moet doorbetalen in een bepaalde situatie kan voor de werknemer aanleiding zijn om een kort geding procedure te starten.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij de werkgever besluit om de loonbetaling met onmiddellijke ingang stop te zetten:

  • De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet en stopt de loonbetaling.
  • De werkgever betwist dat de werknemer ziek is, terwijl de werknemer juist van mening is dat hij of zij vanwege arbeidsongeschiktheid (nog) niet aan het werk kan.
  • De werkgever vindt dat er sprake is van werkweigering omdat de werknemer bepaalde werkzaamheden niet wil uitvoeren of omdat de werkgever vindt dat de werknemer niet bereid is een andere functie te accepteren.
  • De werkgever vindt dat de werknemer ondanks het bestaan van een arbeidsconflict weer aan het werk moet en stopt om die reden de loonbetaling.

In deze gevallen zal de werknemer vaak van mening zijn dat de werkgever het loon moet blijven doorbetalen. Omdat het stopzetten van de loonbetaling voor vrijwel elke werknemer direct grote financiële gevolgen heeft, kan een kort geding de aangewezen mogelijkheid zijn om op korte termijn een rechterlijk oordeel te vragen.

 

De rechter zal in een kort geding procedure dan een voorlopig oordeel geven. Daarbij probeert de rechter al een inschatting te maken van de uitkomst van het geschil in een uitgebreide gerechtelijke procedure. De rechter kijkt in de snelle kort geding procedure dus al naar de mogelijke uitkomst van het geschil als dit geschil in een zogenaamde bodemprocedure beslist moet worden.

 

Als de rechter in kort geding van oordeel is dat de werknemer een goede kans heeft dat de rechter hem in een bodemprocedure in het gelijk zal stellen, dan zal de werkgever veroordeeld worden om de loonbetaling onmiddellijk te hervatten.

 

Mocht de rechter inschatten dat de werkgever de beste papieren heeft om zijn standpunt in de bodemprocedure met succes te verdedigen, dan zal de vordering van de werknemer, namelijk de doorbetaling van het loon, worden afgewezen.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Heb je vragen over het recht op loondoorbetaling en je kansen in een eventuele kort geding procedure? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht