Kort geding bij conflict rondom concurrentiebeding

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Ook discussies rondom concurrentie- en relatiebedingen worden regelmatig in een kort geding procedure aan de kantonrechter voorgelegd. Het gaat dan meestal om een van de volgende twee situaties:

  • De werkgever is van mening dat de (ex-)werknemer zijn of haar concurrentie- of relatiebeding geschonden heeft. De werkgever vraagt in de kort geding procedure dan een verbod voor de werknemer om de betreffende werkzaamheden te verrichten. Ook zal de werkgever vaak een voorschot eisen op eventueel vervallen boetesommen.
  • Een werknemer wil bij een andere werkgever in dienst treden of een eigen zaak beginnen. De werknemer vindt dat er geen sprake is van een geldig concurrentie- of relatiebeding of is van mening dat hij door een dergelijk beding onevenredig zwaar benadeeld wordt. In deze situatie zal de werknemer in de kort geding procedure de eisende partij zijn en de rechter vragen om het concurrentiebeding voorlopig op te schorten.

Een definitief oordeel over de geldigheid en reikwijdte van een concurrentie- of relatiebeding kan een rechter niet in een kort geding procedure vellen. Het gaat bij een kort geding procedure immers om een voorlopig oordeel. Wel kan de rechter duidelijk maken hoe hij over het beding denkt en zonodig dit beding tijdelijk buiten werking stellen.

 

Eventueel zal dan in een latere uitgebreide gerechtelijke procedure, een zogenaamde bodemprocedure, een definitief oordeel over het concurrentie- of relatiebeding geveld moeten worden. In de praktijk komt het echter vaak voor dat beide partijen het vonnis van de kort geding rechter als een definitief eindvonnis accepteren.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Als je wilt weten of je een goede kans maakt om een concurrentie- of relatiebeding via een kort geding procedure buiten werking te stellen? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht