Hoger beroep instellen tegen een ontslagbesluit

Tegen een ontslagbeslissing van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter kan hoger beroep worden ingesteld. Als u het dus niet eens bent met de uitkomst van een ontslagprocedure in eerste aanleg, heeft u de mogelijkheid om dit ontslagbesluit opnieuw door een (hogere rechter) te laten toetsen.

Er zijn wel een aantal verschillen tussen hoger beroep tegen een beslissing van het UWV Werkbedrijf en hoger beroep tegen een beslissing van de kantonrechter.

Hoger beroep tegen een ontslagbesluit van het UWV Werkbedrijf

Het UWV Werkbedrijf is sinds 1 juli 2015 alleen nog maar bevoegd om ontslagverzoeken te beoordelen die betrekking hebben op een bedrijfseconomische reden of die gebaseerd zijn op langdurige arbeidsongeschiktheid (twee jaar of langer). Als het UWV in een dergelijke situatie een ontslagbeslissing heeft genomen (dus wel of geen toestemming heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen), dan hebben beide partijen het recht om de zaak binnen twee maanden opnieuw aan de kantonrechter voor te leggen.

Een voorbeeld

Een werkgever vraagt wegens het vervallen van een functie in het kader van een reorganisatie ontslag aan voor een werknemer. Het UWV Werkbedrijf geeft de werkgever op 10 september 2015 toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst vervolgens op tegen 31 oktober 2015. De werknemer heeft nu nog tot 31 december 2016 de tijd om de kantonrechter te verzoeken de zaak opnieuw te bekijken en te beoordelen.

Herstel of billijke vergoeding?

Als de rechter in hoger beroep tot de conclusie komt dat het UWV Werkbedrijf ten onrechte een ontslagvergunning heeft afgegeven, komt hij voor de keuze te staan om de werkgever te veroordelen om de arbeidsovereenkomst weer te herstellen of om de arbeidsovereenkomst een (extra) ontslagvergoeding toe te kennen. De wet spreekt dan van een “billijke vergoeding”.

Het herstel van de arbeidsovereenkomst is het uitgangspunt. Alleen als de rechter tot de conclusie komt dat herstel redelijkerwijs niet meer mogelijk en de werkgever zich hierbij ernstig verwijtbaar gedragen heeft, kan de rechter een billijke vergoeding vaststellen.

Hoger beroep tegen een ontslagbeslissing van de kantonrechter

Ook tegen een ontslagbesluit van de kantonrechter kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bij het gerechtshof bedraagt drie maanden vanaf de dag waarop de kantonrechter zijn uitspraak (in vakjargon: beschikking) heeft afgegeven.

Als het gerechtshof tot de conclusie komt dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van de werknemer ten onrechte ontbonden heeft, kan het hof de werkgever veroordelen om de arbeidsovereenkomst te herstellen of, in plaats daarvan, de werknemer een billijke vergoeding toekennen.

Ben je het niet eens met de beslissing van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter en wil je weten of (hoger) beroep een kans van slagen heeft?

Neem dan contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1019 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder