Ontslagvergoeding voor ambtenaren

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

In de meeste ‘oude’ wachtgeldregelingen bestond de mogelijkheid om als ambtenaar bij ontslag te kunnen kiezen voor een zogenaamde afkoop van de wachtgeldaanspraken. In dat geval vond er een éénmalige betaling plaats, een ontslagvergoeding. In de meeste gevallen bedroeg deze afkoop 30% van de nominale waarde van de totale wachtgeldaanspraken.

Met de huidige regels is afkoop vaak nog steeds mogelijk. Het kan dan gaan om een volledige afkoop van WW en bovenwettelijke uitkering. Ook is het denkbaar dat de afkoop alleen betrekking heeft op de bovenwettelijke uitkering en dus niet op het WW-deel. In veel gevallen wordt nog steeds een norm gehanteerd van 30% van de nominale waarde van de af te kopen uitkering.

Ambtenaar en ontslagvergoeding

In het bedrijfsleven wordt bij ontslag vaak gesproken over een ontslagvergoeding (gouden handdruk). Voor de berekening van de hoogte van deze gouden handdruk wordt bijna altijd gebruik gemaakt van de zogenaamde transitievergoeding. Voor ambtenaren is een gouden handdruk niet vanzelfsprekend. Dit komt hoofdzakelijk doordat u als ambtenaar na een ontslag in de meeste gevallen een kwalitatief betere uitkering kunt verwachten (qua hoogte en qua duur) dan de reguliere werknemer.

 

Aan de andere kant blijkt in de praktijk dat ook bij ambtenaren-ontslag regelmatig onderhandeld wordt over een aanvullende ontslagvergoeding (gouden handdruk). Dit is met name het geval bij ontslag op grond van ‘overige redenen’. De hoogte van een ontslagvergoeding wordt aan de hand van alle omstandigheden tussen (de juridisch adviseurs van) partijen vastgesteld.