Personeelsdossier en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 24 januari 2022

Met ingang van 25 mei 2018 gelden er nieuwe privacyregels, in Nederland bekend onder de naam Algemene verordering gegevensbescherming (AVG). Burgers hebben door deze regels sterkere privacyrechten gekregen en bedrijven en organisaties moet nog zorgvuldiger met persoonsgegevens omgaan.

Als het gaat om personeelsdossiers gelden voor werkgevers de volgende specifieke verplichtingen:

 

  • Elke werkgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die in het personeelsdossier zitten.
  • Een werkgever mag alleen die persoonsgegevens in een personeelsdossier opnemen die relevant zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat je wel gespreks- en functioneringsverslagen in het personeelsdossier mag opnemen, maar bijvoorbeeld geen medische gegevens van de werknemer.
  • Werknemers moeten geïnformeerd worden over welke persoonsgegevens er door hun werkgever worden opgeslagen en verwerkt.
  • Uiteraard moet elke werkgever er voor zorgen dat de personeelsdossiers passend worden beveiligd zodat ze niet verloren raken of in verkeerde handen terechtkomen.
  • Werknemers hebben het recht om hun personeelsdossier in te zien (met uitzondering van werkaantekeningen en notities die puur bedoeld zijn voor intern overleg) en bepaalde persoonsgegevens te laten rectificeren of verwijderen (als het gaat om persoonsgegevens die niet in een personeelsdossier thuishoren).

 

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is een online dossier te vinden over het onderwerp personeelsdossiers en privacy.

Laat een advocaat verweer voeren tegen jouw ontslag

Laat een van de ervaren advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten verweer voeren tegen jouw ontslag. Zij behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en weten precies waar de kansen en risico’s van jouw ontslagzaak zitten.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht