Waarom moet ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen bij ontslag?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 1 februari 2022

Heb je te maken met (dreigend) ontslag? Dan is het goed om je te verdiepen in je rechten. Een arbeidsrechtadvocaat of jurist helpt je hierbij. Weet je niet zeker of een advocaat jouw kan helpen of vind je het spannend om een advocaat te in te schakelen? Bel dan kosteloos met onze Ontslaglijn en we helpen je verder en maken een eerste inschatting van jouw situatie.

 

Of verdiep je hieronder verder in de werkzaamheden van een advocaat in het arbeidsrecht of ontslagrecht.

Wat is een arbeidsrechtadvocaat precies?

Een arbeidsrechtadvocaat heeft net als elke andere advocaat in Nederland een voltooide rechtenstudie achter de rug en heeft zich tijdens deze studie en/of daarna gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Dat wil zeggen dat een arbeidsrechtadvocaat bijzonder veel weet over de wetten, regels en voorschriften die gelden bij ontslag en andere geschillen die zich afspelen op of rond de werkvloer.

 

Een arbeidsrechtadvocaat is dus bij uitstek geschikt om je te begeleiden en te adviseren over een ontslagprocedure, dreigend ontslag of bij een onderhandeling over jouw ontslag. 

 

Arbeidsrecht omvat meer dan alleen ontslag. Onder arbeidsrecht vallen ook zaken of geschillen over:

 

 • arbeidscontracten 
 • loon(doorbetaling)
 • ziekte en re-integratie
 • concurrentie- en relatiebedingen
 • bonussen en andere toezeggingen
 • reorganisaties en sociale plannen
 • de  uitleg van CAO-bepalingen
 • privacy op de werkvloer
 • gelijke behandeling en discriminatie
 • de positie van een (statutair) directeur
 • medezeggenschapsrecht (ondernemingsraad, PVT)
 • arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • werkgeversaansprakelijkheid

 

De aan Ontslag.nl verbonden arbeidsrechtadvocaten hebben gezamenlijk meer dan 75 jaar ervaring in de behandeling van arbeidsrecht- en ontslagdossiers en kunnen je op elk van de bovenstaande terreinen van het arbeidsrecht adviseren en begeleiden om tot een voor jou optimaal resultaat te komen.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met ontslag of een ander arbeidsrechtprobleem? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Jordi Niggelie

Advocaat arbeidsrecht

Wat kan een arbeidsrechtadvocaat voor mij doen?

Een goede arbeidsrechtadvocaat of jurist spant zich maximaal in om de situatie waarin je op je werk beland bent, zo goed mogelijk op te lossen. Doordat de arbeidsrechtadvocaat exact op de hoogte is van alle belangrijke rechten en plichten en wetten en regels die gelden op de werkvloer, kan hij of zij een goede inschatting maken van jouw situatie en positie.

 

Als het gaat over een (dreigend) ontslag, kan een arbeidsrechtadvocaat of jurist je op drie manieren ondersteuning bieden.

 

 • Het controleren en zonodig aanpassen van je vaststellingsovereenkomst. Als jouw werkgever je wil ontslaan, is de kans groot dat hij jou een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Maar wat staat daar precies is? En klopt dat wel? Of zijn er nog zaken die niet in de overeenkomst staan, maar voor jou wel belangrijk zijn?                       
 • Het uitonderhandelen van de beste ontslagdeal zonder tussenkomst van een rechter. Een arbeidsrechtadvocaat is een ervaren onderhandelaar en weet met zijn kennis en ervaring precies hoe hij of zij de beste deal voor je kan realiseren. 
 • Het voeren van een gerechtelijke procedure als dat nodig is. Soms kom je er met je werkgever niet uit en moet de rechter de knoop doorhakken. Ook dan speelt een arbeidsrechtadvocaat of jurist een belangrijke rol. Hij of zij kent de weg bij de rechtbank en is op de hoogte van de procesregels die gelden bij een ontslag- of arbeidsrechtprocedure.

 

Een advocaat arbeidsrecht zal proberen jouw zaak bij voorkeur op te lossen zonder dat daarbij een rechter hoeft te worden ingeschakeld. In meer dan 90% van alle arbeidszaken is dit het geval. Slechts in een klein aantal zaken is een procedure bij de rechter of het UWV onvermijdelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval als je werkgever niet bereid is om jouw rechten volledig te respecteren of als je werkgever niet bereid is om tegemoet te komen aan jouw financiële wensen of eisen.

 

Uiteraard mag je van een arbeidsrechtadvocaat verwachten dat hij of zij je op voorhand duidelijk maakt wat jouw kansen en risico’s zijn en met welke kosten je bij een gerechtelijke procedure rekening moet houden.

Hoe gaat een arbeidsrechtadvocaat in de praktijk te werk?

Het eerste contact komt vaak telefonisch of per e-mail tot stand. Tijdens dit eerste contact kun je vaak al een eerste indruk krijgen van de sterke of zwakke kanten van jouw zaak en kan de advocaat je meestal ook uitleggen hoe hij of zij de zaak verder zou willen aanpakken.

 

Als er een goede klik is en je besluit om de arbeidsrechtadvocaat of jurist in te schakelen, dan is het gebruikelijk dat je van de advocaat allereerst een opdrachtbevestiging ontvangt. In deze opdrachtbevestiging beschrijft de advocaat zijn of haar rol en wat je van hem of haar wel of niet kunt verwachten. Ook staat er in deze opdrachtbevestiging met welk uurtarief of kosten je rekening moet houden. Als je de opdrachtbevestiging geaccepteerd hebt, kan de advocaat direct voor je aan de slag.

 

Afhankelijk van het  soort zaak en de complexiteit zal er dan mogelijk eerst een gesprek plaatsvinden waarin je de advocaat kunt uitleggen wat er precies speelt. De advocaat zal je ook vragen om bepaalde documenten toe te sturen zoals een arbeidsovereenkomst, een recente loonstrook, relevante e-mails en verslagen (als die er zijn). Dit gesprek kan bij de advocaat op kantoor plaatsvinden, maar ook telefonisch of per videocall (Teams, Zoom, etc).

 

Als de zaak inhoudelijk goed besproken is en de belangrijkste documenten bekeken zijn, zal er ook afgesproken moeten worden of het wenselijk is dat de advocaat direct in beeld komt en dus met jouw werkgever (of zijn juridisch adviseur) gaat communiceren of dat het juist verstandig is dat de advocaat nog even op de achtergrond adviseert. Als de aanpak en strategie besproken is, zal er in veel gevallen een brief of mail richting de werkgever gestuurd worden. In veel gevallen gaat de communicatie met jouw werkgever schriftelijk (e-mail) of telefonisch en wordt er verkend of de zaak via een onderhandeling opgelost kan worden.

 

Van de advocaat of jurist mag je ook verwachten dat hij of zij kan aangeven wat een reëel onderhandelingsresultaat is en hoe dat bereikt zou kunnen worden. Als de onderhandelingen succesvol afgerond kunnen worden, zullen de afspraken officieel worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

 

Als de onderhandelingen uiteindelijk stuklopen (of misschien helemaal niet op gang komen), zal er een beslissing moeten worden genomen of het verstandig of noodzakelijk is om de zaak aan de rechter voor te leggen. Over de voor- en nadelen hiervan kan de arbeidsrechtadvocaat je ook goed adviseren en informeren

 

Het is goed om te weten dat het overgrote deel van alle arbeidsrechtzaken (en ontslagzaken) buiten de rechter om geregeld worden.

Wat kost een arbeidsrechtadvocaat?

In veel gevallen worden de kosten van de arbeidsrechtadvocaat (grotendeels) betaald door je werkgever. Dat is met name het geval als er sprake is van een ontslagzaak.

 

De meeste advocaten werken op basis van een uurtarief. De hoogte van dit uurtarief varieert uiteraard per advocaat en is vaak afhankelijk van de vraag of de advocaat gespecialiseerd is in een bepaald rechtsgebied en hoeveel ervaring hij of zij heeft. Grofweg variëren de uurtarieven van een arbeidsrechtadvocaat tussen de € 175 en € 275 exclusief btw. 

 

Maar staar je niet alleen blind op de hoogte van het uurtarief. Uiteindelijk gaat het erom welk resultaat de advocaat voor je kan behalen. Een goedkope advocaat met weinig of beperkte kennis van het arbeidsrecht heeft misschien veel meer tijd nodig om zich goed in jouw dossier in te lezen of is misschien niet zo goed in staat om jouw rechtspositie op waarde in te schatten. 

 

Als je inkomen zo laag is dat je zelf geen advocaat kunt betalen, kun je mogelijk een beroep doen op gesubsidieerde rechtshulp. De overheid betaalt dan mee aan de kosten van de advocaat en zelf betaal je dan een eigen bijdrage. Of je voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt kun je lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kan ik ook een arbeidsrechtadvocaat inschakelen als ik een rechtsbijstandsverzekering heb?

Vaak wel. In de in de polisvoorwaarden van de meeste rechtsbijstandverzekeringen staat de mogelijkheid om een eigen arbeidsrechtadvocaat te kiezen bij een ontslagzaak of een ander arbeidsgeschil. Voorwaarde voor deze vrije advocaatkeuze is vaak wel een (dreigende) procedure.

 

Dat betekent dat de rechtsbijstandverzekeraar in het algemeen alleen de kosten van een arbeidsrechtadvocaat wil vergoeden als er een ontslagprocedure dreigt of misschien al gestart is of als je zelf een procedure tegen je werkgever wilt beginnen. Neem gerust contact met ons op via de Ontslaglijn: 088 – 10 10 808 om een inschatting te krijgen of in jouw situatie de rechtsbijstandverzekeraar verplicht is om door jou gemaakte advocaatkosten te vergoeden.

 

Ook kan het zijn dat je niet tevreden bent over de aanpak van de behandelaar bij de rechtsbijstandverzekeraar. Hij of zij is slecht bereikbaar, is geen goede onderhandelaar of adviseert je misschien te snel om met een bepaald aanbod van je werkgever akkoord te gaan.

 

Bij vrijwel alle rechtsbijstandverzekeringen bestaat dan de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogenaamde geschillenregeling. Dat betekent dat je de mogelijkheid krijgt om kosteloos een arbeidsrechtadvocaat van jouw keuze kritisch naar de aanpak van jouw dossier te laten kijken. En als deze advocaat van mening is dat jouw zaak beter of anders behandeld zou moeten worden, heb je alsnog het recht om zelf een advocaat naar keuze in te schakelen.

Neem gerust eens contact met ons op als je twijfelt over de juiste aanpak van jouw dossier.

Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht?

Vrijblijvend even bellen om te kijken wat een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht voor jou kan betekenen? Bel dan kosteloos  tijdens kantooruren met de Ontslaglijn: 088 – 10 10 808. De arbeidsrechtadvocaten van Ontslag.nl helpen en adviseren je graag.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht

Veelgestelde vragen over het inschakelen van een arbeidsrechtadvocaat

Een arbeidsrechtadvocaat is gespecialiseerd in de regel, wetten en voorschriften die gelden bij ontslag en bij andere situaties op de werkvloer. Hij of zij kan goed inschatten wat jouw rechtspositie is, waar je recht op hebt en hoe je je recht kunt halen.

Het inschakelen van een arbeidsrechtadvocaat is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Zonder juridisch adviseur is de kans groot dat je onbedoeld bepaalde (financiële)  rechten prijsgeeft en je geen optimaal resultaat behaalt.

In alle denkbare ontslagsituaties is het verstandig om een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat of jurist te raadplegen. Of het nu gaat om ontslag wegens disfunctioneren, ontslag op staande voet, ontslag wegens een reorganisatie of om ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

De meeste arbeidsrechtadvocaten hanteren een tarief dat varieert tussen de € 175 en € 275 exclusief btw. De hoogte van dit tarief is meestal afhankelijk van de ervaring van de advocaat en zijn of haar mate van specialisatie. In de meeste ontslagzaken worden de advocaatkosten (gedeeltelijk) vergoed door je werkgever.

Nee, het is advocaten volgens de huidige regels van de Orde van Advocaten niet toegestaan om een no cure, no pay afspraak te maken. Wel is het mogelijk om een no cure, less pay afspraak te maken. Daarbij wordt een laag basistarief afgesproken met een toeslag bij het behalen van een bepaald (goed) resultaat.

Dat hangt uiteraard van de complexiteit van je zaak af, maar de meeste ontslagzaken zijn binnen enkele weken afgerond. Dat is met name het geval als de zaak niet voor de rechter komt, maar er in onderling overleg afspraken gemaakt worden. Als een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter of het UWV onvermijdelijk is, dan moet je al gauw rekening houden met een doorlooptijd van 1 – 3 maanden.