Hoe verloopt een mediationtraject?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Een mediationtraject verloopt in het algemeen in een aantal stappen.

Stap 1: initiatief mediation

De eerste stap is dat u of uw werkgever het idee oppert om te proberen via mediation het bestaande geschil op te lossen. Soms komt het idee voor mediation van een derde, bijvoorbeeld de bedrijfsarts of een rechter.

Stap 2: keuze mediator

Er zijn vele mediators, vaak met elk zijn of haar eigen specialisme. Als u dus verwikkeld bent in een arbeidsgeschil, dan is het verstandig om een mediator te benaderen die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Zo is een aantal arbeidsrechtadvocaten ook mediator.

 

Mediator is geen beschermd beroep. Iedereen mag zich dus mediator noemen. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is een onafhankelijke organisatie dat de kwaliteit van de bij haar aangesloten mediators bewaakt. U kunt in het MfN-register bekijken of een bepaalde mediator bij het NMI is aangesloten.

Stap 3: eerste contact met mediator

Meestal wordt de gekozen mediator telefonisch of schriftelijk benaderd door de werkgever of de werknemer (of gezamenlijk) met de vraag of de mediator beschikbaar is. Als dit het geval is, zal de mediator aangeven hoe hij of zij gewoonlijk te werk gaat.

 

Zo zijn er bijvoorbeeld mediators die graag beide partijen voorafgaand aan een eerste gezamenlijke bespreking individueel (telefonisch) willen spreken. Andere mediators willen juist nog geen achtergrondinformatie ontvangen voorafgaand aan de eerste gezamenlijke bijeenkomst.

Stap 4: mediationovereenkomst

De mediation start officieel met de ondertekening van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst beschrijft de mediator welke afspraken er gelden rondom de mediation. Zo staat er in deze overeenkomst (vaak):

 

  • een beknopte omschrijving van het conflict
  • de namen van betrokkenen
  • het uurtarief van de mediator
  • mediation op vrijwillige basis plaatsvindt en op elk moment beëindigd kan worden
  • een geheimhoudingsbeding op grond waarvan beide partijen tegenover derden geen mededelingen mogen doen over wat er tijdens de mediation besproken is

Stap 5: mediationbijeenkomst

Tijdens één of enkele gesprekken zal geprobeerd worden om het conflict bespreekbaar te maken. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. De mediator zal soms vragen stellen en de situatie samenvatten.

 

Tijdens deze gesprekken breekt er vaak een onderhandelingsfase aan. Vaak zal de mediator daarbij proberen om ervoor te zorgen dat u en uw werkgever constructief proberen tot een oplossing van het (arbeids)geschil te komen. Elke partij krijgt daarbij uiteraard bedenktijd en soms is het wenselijk dat beide partijen hun advocaat of juridisch adviseur in deze fase raadplegen.

Stap 6: einde mediation

Als het gelukt is om een oplossing te vinden, dan wordt deze oplossing vastgelegd in een overeenkomst: een vaststellingsovereenkomst. Daarin worden alle afspraken beschreven zoals die tijdens de mediation gemaakt zijn.

 

Uiteraard is het ook mogelijk dat de mediation mislukt. De mediator zal dan vaak aangeven dat de mediation beëindigd wordt. Maar ook u of uw werkgever kan dit aangeven. In dat geval zal een gerechtelijke procedure meestal alsnog onvermijdelijk zijn.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Heb je zelf een conflict op het werk of zit je in een mediationtraject? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht