Mijn werkgever wil dat ik akkoord ga met een verbetertraject

Het komt regelmatig voor dat een werkgever, die niet tevreden is over het functioneren van een werknemer, voorstelt om gedurende een aantal weken of maanden een verbetertraject te doorlopen.

In de praktijk komt dit er meestal op neer dat de werknemer in kwestie extra begeleiding krijgt van zijn of haar leidinggevende. Ook kan een verbetertraject inhouden dat er vaker werkoverleggen worden ingepland of dat een werknemer een bepaalde cursus of scholing wordt aangeboden om zijn competenties te verbeteren.

Een werknemer vraagt zich nogal eens af in hoeverre hij van een aanbod om een verbetertraject te doorlopen gebruik moet maken. Er zullen met name twijfels bestaan bij de werknemer die van mening is dat er in feite helemaal geen aanleiding is voor een verbetertraject.

Dilemma: verbetertraject accepteren of niet?
Als u een aanbod om een verbetertraject te doorlopen afwijst, loopt u misschien het risico dat de werkgever direct een ontslagprocedure start. Bovendien zou de betreffende ontslaginstantie u kunnen verwijten dat u het aanbod van de werkgever eigenlijk niet had mogen weigeren.

Als u het aanbod om een verbetertraject te doorlopen accepteert, loopt u het risico dat u later het verwijt krijgt dat u kennelijk wel degelijk wist dat er iets op uw functioneren aan te merken viel.

Dit dilemma is niet in algemene zin te beantwoorden. Als het wat u betreft volstrekt duidelijk is dat er van onvoldoende functioneren geen sprake is, hoeft u niet in te stemmen met een verbetertraject. Probeer de werkgever schriftelijk en op zakelijke gronden duidelijk te maken waarom u van mening bent dat een verbetertraject niet aan de orde is.

Als u van mening bent dat de werkgever terechte kritiek heeft op uw functioneren en het verbetertraject zou naar uw mening op een positieve manier kunnen bijdragen aan uw functioneren, dan zou het verstandig kunnen zijn om het verbetertraject wel te accepteren.

Laat u op voorhand juridisch adviseren als u een verbetertraject wordt aangeboden.

Waardeer dit artikel: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 1 waarderingen, gemiddeld: 5,00
Loading...

Ontslag.nl nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en uitspraken op het gebied van ontslag?

 

Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Lees verder