Overgangsrecht transitievergoeding

Een speciale overgangsregeling moet voorkomen dat een werkgever na 1 juli 2015 zowel een transitievergoeding moet betalen als ook een vergoeding in het kader van een eerder tot stand gekomen sociaal plan of cao.

Toch moet een werkgever goed oppassen dat hij niet verplicht is om u bij ontslag dubbel te betalen. De overgangsreling met betrekking tot de transitievergoeding maakt daarbij onderscheid tussen twee situaties:

  • vóór 1 juli 2015 gemaakte collectieve afspraken met een vakbond
  • vóór 1 juli 2015 gemaakte individuele afspraken (of afspraken met een ondernemingsraad)

Er is sprake van een gemaakte afspraak met de vakbond (cao of sociaal plan)

In het eerste scenario bepaalt het overgangsrecht dat de collectieve afspraken voorgaan op de regels van de transitievergoeding. Als er dus een cao is of een sociaal plan dat met de vakbonden is overeengekomen vóór 1 juli 2015, dan heeft u als werknemer geen recht op een transitievergoeding bij een ontslag op of na 1 juli 2015. U kunt dan immers aanspraak maken op de vergoedingen of voorzieningen die in de cao of het sociaal plan afgesproken zijn.

In deze situatie blijft het overgangsrecht gelden tot uiterlijk 1 juli 2016. Ook als u ontslagen wordt na 1 juli 2016, maar op basis van een ontslagprocedure die gestart is vóór 1 mei 2016, geldt deze overgangsregeling. U heeft dan dus geen recht op een transitievergoeding.

Voorbeeld
Maaike krijgt op 1 september 2015 te horen dat zij in het kader van een reorganisatie ontslagen wordt. Zij valt onder een sociaal plan dat de werkgever al in december 2014 met de vakbond was overeengekomen. In het sociaal plan is een ontslagvergoeding opgenomen en een outplacementbudget. Maaike kan nu geen aanspraak maken op een transitievergoeding.

Er is sprake van een individuele afspraak tussen werkgever en werknemer

Sommige werknemers hebben bij ontslag recht op een bepaalde ontslagvergoeding op basis van een afspraak die in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. In dat geval (een afspraak zonder een vakbond) heeft u als werknemer een keuzemogelijkheid: u mag kiezen tussen de gemaakte afspraak of een transitievergoeding.

Deze keuzemogelijkheid is er ook als er een sociaal plan is dat eenzijdig door de werkgever is opgesteld. Maar let op: de werkgever moet u wel schriftelijk informeren over uw keuzemogelijkheid. Doet hij dit niet, dan heeft u als werknemer recht op zowel de gemaakte afspraak (uit uw arbeidsovereenkomst of het sociaal plan) als de transitievergoeding.

Keuzemogelijkheid

Volgens het overgangsrecht moet uw werkgever bij een ontslagsituatie het initiatief nemen door u actief en schriftelijk te wijzen op uw keuzerecht. Uw werkgever moet u in dit bericht informeren over:

  • uw recht om afstand te doen van de gemaakte afspraken en in aanmerking te komen voor een transitievergoeding
  • de gevolgen van uw keuze (als u geen afstand doet van de gemaakte afspraken vervalt uw recht op een transitievergoeding)
  • het feit dat u binnen vier weken afstand moet doen van de gemaakte afspraken om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding
  • de hoogte van de transitievergoeding op basis van uw persoonlijke gegevens
  • de vergoedingen en/of voorzieningen waarop u aanspraak kunt maken op grond van de eerder gemaakte afspraken

Als u niet binnen vier weken reageert en geen keuze maakt, dan komt uw recht op een transitievergoeding automatisch te vervallen. Ontvangt u van uw werkgever dus een brief waarin u wordt gewezen op uw keuzerecht, neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten en laat u adviseren over de gevolgen van uw keuze.

Transitievergoeding berekenen?

Als u wilt berekenen wat de uitkomst van de transitievergoeding is in uw persoonlijke situatie, kunt u gebruik maken van onze online rekentool.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1286 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder