Hoe zit het precies met de gewogen dienstjaren in de kantonrechtersformule?

Voor de berekening van een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule wordt niet gekeken naar het daadwerkelijk aantal dienstjaren van de werknemer, maar speelt het begrip gewogen dienstjaren een belangrijke rol.

De kantonrechtersformule bestaat namelijk uit drie elementen: het aantal gewogen dienstjaren (A), de maandelijkse bruto beloning (B) en de zogenaamde correctiefactor (C).

Let op!

Sinds 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule officieel afgeschaft. Vanaf deze datum heeft een werknemer bij ontslag vaak recht op een zogenaamde transitievergoeding. Toch is de rol van de kantonrechtersformule niet uitgespeeld. Vaak blijkt een werkgever geen of onvoldoende ontslagdossier te hebben en hoeft de werknemer geen genoegen te nemen met de transitievergoeding. De kantonrechtersformule wordt dan soms alsnog gebruikt om tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen.

Aantal gewogen dienstjaren (A)

De factor A staat dus voor het aantal gewogen dienstjaren. Dit is dus niet hetzelfde als het aantal werkelijke dienstjaren van de werknemer. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer krijgen dienstjaren een lichtere of zwaardere weging. Zo telt het aantal dienstjaren bij de werkgever doorgebracht:

 • tot de 35-jarige leeftijd voor 0,5
 • tussen de 35 en 45 jaar voor 1
 • tussen de 45 en 55 jaar voor 1,5
 • boven de 55 jaar voor 2

Een voorbeeld.
Gert is 57 jaar en heeft 31 jaar aaneengesloten voor dezelfde werkgever gewerkt. Er is in zijn situatie sprake van 33,5 gewogen dienstjaren:

 • tot de leeftijd van 35: 9 x 0,5 = 4,5
 • tussen de leeftijd van 35 en 45: 10 x 1 = 10
 • tussen de leeftijd van 45 en 55: 10 x 1,5 = 15
 • boven de leeftijd van 55: 2 x 2 = 4

Dubbele afronding van gewogen dienstjaren

Bij de berekening van de gewogen dienstjaren vindt een dubbele afronding plaats. In de eerste plaats wordt voor het totaal aantal dienstjaren afgerond op hele jaren waarbij een half jaar plus 1 dag voor een volledig jaar telt. Een werknemer die 16 jaar en 7 maanden in dienst is bij een werkgever, heeft dus afgerond 17 dienstjaren.

Vervolgens wordt er ook bij de berekening van de gewogen dienstjaren afgerond per leeftijdsgroep. Een werknemer die bijvoorbeeld geboren is op 1 maart 1971, op 1 januari 1991 in dienst getreden is en op 1 april 2010 ontslagen is, heeft 11,5 gewogen dienstjaren:

 • tot 35 jaar: 15 jaar en 2 maanden = afgerond 15 jaar x 0,5 (weging) = 7,5 jaar
 • tussen 35 en 45 jaar: 4 jaar en 1 maand = afgerond 4 jaar x 1 (weging) = 4 jaar

Door deze dubbele afronding kan het soms voorkomen dat de optelsom van de dienstjaren in de leeftijdsgroepen hoger of lager is dan het aantal (afgeronde) dienstjaren.

Een voorbeeld.
Een werknemer is geboren op 1 juni 1952. Hij treedt in dienst per 1 januari 1985 en hij is op 1 november 2009 ontslagen.

Het aantal dienstjaren van deze werknemer is afgerond 25 (24 jaar en 10 maanden). Vervolgens worden deze jaren verdeeld over de leeftijdscategorieën:

 • tot 35 jaar: 2 jaar, 5 maanden = afgerond 2
 • tussen 35 en 45 jaar: 10 jaar
 • tussen 45 en 55 jaar: 10 jaar
 • vanaf 55 jaar: 2 jaar, 5 maanden = afgerond 2

Als de jaren van de verschillende leeftijdscategorieën nu opgeteld worden, levert dan 24 dienstjaren op. In deze situatie moet in de hoogste leeftijdscategorie een afronding naar boven plaatsvinden. Het aantal dienstjaren vanaf 55 jaar wordt in dit voorbeeld dus 3. Het is ook mogelijk dat de dubbele afronding er toe leidt dat de optelsom van de dienstjaren in de leeftijdscategorieën hoger uitkomt dan het aantal (afgeronde) dienstjaren. In dat geval moet in de laagste leeftijdscategorie een afronding naar beneden plaatsvinden.

Kantonrechtersformule berekenen?

Als u gebruik maakt van onze rekenmodule voor het berekenen van de kantonrechtersformule, dan ziet u automatisch wat het effect is van deze dubbele afronding.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1286 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder