Herplaatsing binnen een concern

Als een onderneming deel uitmaakt van een groep (concern), dan moet voor de herplaatsing ook gekeken worden naar andere ondernemingen die deel uitmaken van deze groep.

Dit kan in de praktijk tot lastige situaties leiden. Neem het voorbeeld van een concern waarin twee werkmaatschappijen actief zijn: A en B. Laten we verder even aannemen dat beide werkmaatschappijen volledig autonoom van elkaar opereren en er van uitwisseling van personeel geen sprake is. Bij onderneming A wordt een medewerker ontslagen vanwege disfunctioneren. Bij onderneming A zijn verder geen herplaatsingsmogelijkheden, maar bij onderneming B mogelijk wel. Is onderneming B nu verplicht om de medewerker te herplaatsen? Hoe hiermee om te gaan?

Het lijkt in deze situatie belangrijk dat de HR-afdeling van onderneming A in elk geval contact opneemt met de HR-afdeling van onderneming B om te informeren naar eventuele passende vacatures voor de betreffende medewerker. Als die passende vacatures of werkzaamheden er simpelweg niet zijn, zou de HR-afdeling van onderneming B dit ook schriftelijk aan de HR-afdeling van onderneming A kunnen bevestigen. Deze bevestiging zou dan bij de ontslagaanvraag van onderneming A gevoegd kunnen worden. Zouden er bij onderneming B wel passende vacatures of werkzaamheden aanwezig zijn, dan ligt het voor de hand dat onderneming A probeert om de medewerking van onderneming B te krijgen om de medewerker herplaatst te krijgen. Toch begrijpt een rechter ook wel dat iedere onderneming of vennootschap naar eigen behoeften en wensen zijn personeelsbeleid vorm wil geven. Onderstaand voorbeeld laat zien dat een andere onderneming binnen de groep uiteindelijk niet gedwongen kan worden om een medewerker te herplaatsen die in haar ogen niet de meest geschikte persoon voor de betreffende vacature of werkzaamheden is.

Rechtspraak

Michiel Oversteeg is sinds 2008 werkzaam bij de Shell groep, eerst als Maintenance Supervisor, later in de functie van Reliability Manager. Het belangrijkste doel van deze functie is ervoor te zorgen dat de fabrieken van Shell zo betrouwbaar en optimaal mogelijk functioneren.

Shell is niet tevreden over de wijze waarop Michiel zijn functie vervult. In 2015 staat in het jaarlijkse beoordelingsformulier dat Michiel “not yet met his expectations.” In oktober 2016 wordt een verbetertraject gestart (Performance Improvement Plan) voor de duur van drie maanden. Omdat aan het einde van dit traject wel enige verbetering zichtbaar was, maar Michiel nog niet op het verwachte niveau presteerde, werd dit traject met drie maanden verlengd.

Eind augustus maakt Shell de eindbalans op. Uit deze eindevaluatie komt naar voren dat Michiel op onderdelen wel beter is gaan presteren, maar dat hij nog steeds tekortschiet als het gaat om de samenwerking met collega-managers, het overbrengen van de noodzakelijke gedragsmatige aanpassingen op de betreffende medewerkers en het implementeren van een concreet stappenplan.

Omdat Michiel niet wil instemmen met een vaststellingsovereenkomst dient Shell een ontslagverzoek in bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. In deze procedure voert Michiel onder meer aan dat het onwaarschijnlijk is dat een wereldwijde organisatie als Shell niet in staat zou zijn om hem te herplaatsen.

Michiel had aangegeven dat hij interesse had in zijn oude functie, Maintenance Supervisor. Bij een andere vestiging van Shell was een vacature voor deze functie, maar daar was gelijktijdig sprake van een reorganisatie. Volgens Shell kon zij Michiel niet herplaatsen in deze functie als er een andere, meer geschikte herplaatsingskandidaat was. De kantonrechter was het op dit punt met Shell eens.

Verder voerde Michiel nog aan dat hij ook bereid was om een functie voor Shell in het buitenland te vervullen. Hierover merkte de rechter op dat het afzonderlijke lokale vennootschappen van het Shell concern of joint ventures vrijstaat om naar eigen behoefte en wensen een lokaal personeelsbeleid te voeren. Voor zover er al sprake zou zijn van een passende functie zou Shell dan ook niet kunnen afdwingen dat die (buitenlandse) vennootschap Michiel (met voorrang boven externe kandidaten) zou herplaatsen. Kortom, Shell heeft voldoende duidelijk gemaakt dat Michiel niet herplaatst kan worden.

De kantonrechter ontbindt daarop de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een transitievergoeding aan Michiel.

Tip!

Bestel het boekje “De disfunctionerende werknemer”. Dit boekje geeft op een praktische manier inzicht in alle facetten rondom het onderwerp disfunctioneren. Door de vele praktijkvoorbeelden krijg je daarnaast een goed beeld hoe een rechter tegen bepaalde situaties aankijkt. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten of je op grond van disfunctioneren ontslagen kunt worden? Gebruik dan de Ontslagchecker, een online tool waarmee je binnen enkele minuten kunt bepalen of ontslag wel of niet mogelijk is.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1245 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder