Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Is het houden van beoordelings- of functioneringsgesprekken verplicht? Nee. Is het houden van dergelijke gesprekken voor een werkgever aan te raden? Jazeker.

Het met enige regelmaat voeren van gesprekken met werknemers over hun functioneren is geen wettelijke verplichting, maar is zeer aan te raden. Als een werknemer niet naar behoren functioneert kunnen deze gesprekken dienen als een signalering/waarschuwing aan het adres van de werknemer dat er meer van hem wordt verwacht. Ook kunnen deze gesprekken en de vastlegging daarvan als eventueel bewijs bij een rechter dienen om aan te tonen dat er inderdaad sprake is van disfunctioneren.

Maar los hiervan is het voor een prettige en effectieve samenwerking tussen werkgever en werknemer handig om uit te spreken en vast te leggen welke zaken er goed gaan en welke zaken verbetering behoeven.

Verschil tussen een functionerings- en een beoordelingsgesprek

Van oorsprong is er een verschil tussen een functionerings- en een beoordelingsgesprek al lijkt dit verschil in de praktijk steeds verder te vervagen.

Een functioneringsgesprek is in principe gericht op de toekomst en is een gesprek op basis van gelijkwaardigheid (tweerichtingsverkeer). In een functioneringsgesprek worden in de regel afspraken gemaakt over de inhoud van de werkzaamheden en de wijze waarop deze werkzaamheden in de toekomst verricht moeten worden [Bron: Het Grote Gesprekkenboek, Jacco van den Berg en Mecheline Klijs, pagina 128].

In een beoordelingsgesprek is meer sprake van eenrichtingsverkeer. De leidinggevende licht toe hoe hij het functioneren van de werknemer in de afgelopen periode heeft ervaren. In het algemeen is over dit oordeel geen discussie meer mogelijk.

Maar zoals gezegd is het onderscheid tussen een functionerings- en beoordelingsgesprek in de praktijk lang niet altijd duidelijk en dat geeft ook niet. Van belang is echter dat de werkgever zorgt dat hij in deze gesprekken een aantal zaken goed in de gaten houdt en schriftelijk vastlegt, met name als hij niet tevreden is over het functioneren van de werknemer in kwestie.

Als de werkgever in het kader van een functionerings- of beoordelingsgesprek afspraken met de werknemer heeft gemaakt en daarbij tussentijdse evaluatiemomenten zijn afgesproken, is het erg belangrijk dat de werkgever deze tussentijdse evaluaties ook stipt nakomt. In de praktijk blijkt nogal eens dat deze afspraken verwateren naarmate de tijd verstrijkt. Als dat gebeurt kan dat flink wat roet in het eten gooien als de werkgever het dienstverband wil beëindigen. Een rechter zal een werkgever namelijk hard afrekenen op het niet correct nakomen van gemaakte afspraken.

Tip!

Bestel het boekje “De disfunctionerende werknemer”. Dit boekje geeft op een praktische manier inzicht in alle facetten rondom het onderwerp disfunctioneren. Door de vele praktijkvoorbeelden krijg je daarnaast een goed beeld hoe een rechter tegen bepaalde situaties aankijkt. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten of je op grond van disfunctioneren ontslagen kunt worden? Gebruik dan de Ontslagchecker, een online tool waarmee je binnen enkele minuten kunt bepalen of ontslag wel of niet mogelijk is.

Heb je een vraag over disfunctioneren of wil je je eigen situatie voorleggen aan een arbeidsrechtspecialist? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

 

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1245 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder