Wanneer is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag?

Er is sprake van bedrijfseconomisch ontslag als het ontslag het gevolg is van een verliesgevende situatie bij de werkgever, een forse omzetdaling, verlies van klanten, maar ook bij een bedrijfsverhuizing of bij outsourcing van werkzaamheden.

Als de ontslagreden dus niets te maken heeft met de persoon van de werknemer (zoals bij disfunctioneren of verwijtbaar handelen), dan spreekt men van een bedrijfseconomisch ontslag.

Klassieke bedrijfseconomische reden: verliesgevende situatie bij werkgever

Meestal gaat het bij bedrijfseconomisch ontslag om de situatie waarin de werkgever zich vanwege financiële resultaten gedwongen voelt om een of meer medewerkers te ontslaan. Er wordt bijvoorbeeld verlies geleden, de omzet daalt fors of er is een grote klant verloren gegaan.

Maar het begrip bedrijfseconomisch ontslag is ruimer. Eigenlijk alle ontslagredenen die geen betrekking hebben op het functioneren of de houding van de werknemer zelf, vallen onder het begrip bedrijfseconomische reden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • technologische veranderingen waardoor de organisatie verandert
  • een (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging of outsourcing van werkzaamheden
  • een verhuizing van de onderneming
  • werkvermindering
  • verlies van subsidie

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Als werkgever en werknemer geen overeenstemming bereiken over het ontslag, zal het het UWV Werkbedrijf (of de kantonrechter in hoger beroep) uiteindelijk moeten beoordelen of de door de werkgever aangevoerde reden overtuigend genoeg is om een ontslagvergunning af te geven. Het UWV zal de bedrijfseconomische reden slechts marginaal toetsen. Dit houdt in dat een werkgever een grote mate van vrijheid heeft om te bepalen hoe hij zijn organisatie wil inrichten en welke functies hij daarvoor nodig denkt te hebben. Het UWV gaat met andere woorden niet ‘op de stoel van de ondernemer zitten’.

Voorbeeld
Erik van den Brink is werkzaam als makelaar bij een middelgroot makelaarskantoor in Amsterdam. Zijn werkgever ziet de omzet teruglopen en besluit om voor vijf van de twintig makelaars bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen. Erik wordt ook voor ontslag voorgedragen.

Volgens Erik zou de werkgever ook kunnen volstaan met het ontslag van slechts twee makelaars. Dit verweer heeft weinig kans van slagen. Op zich mag een werkgever zelf bepalen hoe hij zijn organisatie inricht en met hoeveel mensen hij zijn bedrijfsactiviteiten wil uitvoeren.

Bedrijfseconomische reden wordt slechts marginaal getoetst

Als de werkgever echter niet in staat is om op verantwoorde wijze inzicht te verschaffen waarom er voor bepaalde werknemers ontslag moet worden aangevraagd, zal het UWV de ontslagaanvraag wegens gebrek aan een bedrijfseconomische reden afwijzen.

Naast bedrijfseconomische reden moet werkgever ook inzicht geven in de door hem gehanteerde selectiemethode en zijn herplaatsingsinspanning

De werkgever heeft dus een redelijke mate van vrijheid om te bepalen of en hoe hij een reorganisatie wil doorvoeren. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat hij zelf kan bepalen wie er wel en wie er niet voor ontslag wordt voorgedragen. Daarvoor zal de werkgever in principe de regels van het afspiegelingsbeginsel moeten volgen.

Tot slot zal de werkgever het UWV ook moeten overtuigen van het feit dat er geen andere passende functies zijn waarvoor de werknemer in aanmerking komt. Dit laatste wordt ook wel de herplaatsingsinspanning van de werkgever genoemd.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven? Maak dan gebruik van onze slimme online tool, de Ontslagchecker. Met deze tool kun je binnen enkele minuten bepalen of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet is toegestaan.

Onze arbeidsrechtadvocaten maken dagelijks inschattingen van de meest uiteenlopende ontslagsituaties. Neem contact met ons op om te horen hoe wij jouw situatie beoordelen. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1245 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder