Verschillende bedrijfseconomische omstandigheden

Er kunnen verschillende omstandigheden zijn die aanleiding geven tot een bedrijfseconomisch ontslag. Het bekendste voorbeeld is de onderneming die te kampen heeft met slechte financiële resultaten.

Er zijn meer variaties. Het UWV onderscheidt de volgende bedrijfseconomische omstandigheden:

 • slechte of slechter wordende financiële situatie
 • werkvermindering
 • organisatorische en/of technologische veranderingen
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
 • bedrijfsverhuizing
 • vervallen van loonkostensubsidie
 • overige redenen (bijvoorbeeld uitbesteding van werkzaamheden)

In de tabel hieronder geef ik per bedrijfseconomische reden aan op welke wijze en met behulp van welke documenten de betreffende situatie aannemelijk gemaakt moet worden.

Bedrijfseconomische reden Toe te lichten aan de hand van de volgende documenten:
een slechte of slechter wordende financiële situatie
 • toelichting op de oorzaak en achtergrond van de slechte of slechter wordende financiële situatie
 • volledige resultatenrekening van het lopende boekjaar tot en met de datum van indiening van de ontslagaanvraag
 • de twee voorafgaande volledige jaarrekeningen
 • prognose voor de komende 26 weken bij gewijzigd en ongewijzigd beleid op het gebied van resultaat en liquiditeit
 • opgave van het totaalbedrag dat minimaal bespaard moet worden om de onderneming weer financieel gezond te maken
 • opgave van de kostenbesparende maatregelen die zijn of worden genomen
 • opgave van het bedrag aan personeelskosten dat de werkgever minimaal moet bezuinigen
 • toelichting in welke functies arbeidsplaatsen moeten vervallen en hoeveel
werkvermindering
 • toelichting op de oorzaak en achtergrond van de werkvermindering
 • volledige jaarrekening van het laatste boekjaar
 • toelichting op de ontwikkeling in de omvang van de werkzaamheden over minimaal de afgelopen 18 maanden en de personeelsopbouw in deze periode
 • een prognose voor de komende 26 weken van de omvang van de werkzaamheden
 • opgave van de activiteiten die ondernomen zijn om werkzaamheden te verkrijgen of te behouden
 • toelichting in welke functies arbeidsplaatsen moeten vervallen en hoeveel
organisatorische en/of technologische veranderingen
 • toelichting op de organisatorische en/of technologische veranderingen
 • toelichting op de gevolgen van de veranderingen voor de verschillende afdelingen, functies en arbeidsplaatsen
 • organogrammen van vóór en ná de reorganisatie met vermelding van eventuele nieuwe functies
beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten
 • toelichting op de (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging inclusief vermelding van de datum van beëindiging
 • toelichting op de bestemming van het bedrijfspand, activa, klantenbestand etc.
 • toelichting op de inspanningen gericht op de verkoop van (een deel van) de onderneming/activiteiten
 bedrijfsverhuizing
 • reden voor de bedrijfsverhuizing, verwachte datum inclusief vermelding van oude en nieuwe adres
 • antwoord op de vraag of alle werknemers aanbod hebben gehad om op nieuwe locatie verder te werken inclusief vermelding van de reactie van elke werknemer
vervallen van loonkostensubsidie
 • toelichting op het soort loonkostensubsidie en de reden dat deze subsidie vervalt
 • omvang van de totale loonkostensubsidie en vermelding van de datum waarop deze vervalt
 • toelichting op de inspanningen die gedaan zijn om de subsidie te behouden
 • toelichting waarom van werkgever niet gevergd kan worden de loonkosten uit andere financiële middelen te financieren
 • toelichting in welke functies arbeidsplaatsen moeten vervallen en hoeveel

 Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier. 

Andere cumulatieve voorwaarden waar een bedrijfseconomisch ontslagreden aan moet voldoen zijn:

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven? Maak dan gebruik van onze slimme online tool, de Ontslagchecker. Met deze tool kun je binnen enkele minuten bepalen of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet is toegestaan.

Onze arbeidsrechtadvocaten maken dagelijks inschattingen van de meest uiteenlopende ontslagsituaties. Neem contact met ons op om te horen hoe wij jouw situatie beoordelen. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1286 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder