Herplaatsing binnen een concern

Als een onderneming deel uitmaakt van een groep (concern), dan moet voor de herplaatsing ook gekeken worden naar andere ondernemingen die deel uitmaken van deze groep.

Dit kan in de praktijk tot lastige situaties leiden. Neem het voorbeeld van een concern waarin twee werkmaatschappijen actief zijn: A en B. Laten we verder even aannemen dat beide werkmaatschappijen volledig autonoom van elkaar opereren en er van uitwisseling van personeel geen sprake is. Onderneming A gaat reorganiseren en moet een aantal medewerkers ontslaan. Hoe kan A nu B verplichten om een of meer boventallige werknemers aan te nemen (in het geval er bij B passende vacatures of functies voorhanden zijn)?

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven of heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van je UWV verweer? Neem dan contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Het antwoord zal in de praktijk vaak zijn dat A dit niet kan afdwingen. Voor de ontslagregels betekent dit echter dat A dan niet aan zijn herplaatsingsverplichting voldaan heeft en de betreffende ontslagaanvraag geweigerd wordt.

Hoe hiermee om te gaan? Het lijkt in deze situatie belangrijk dat de HR-afdeling van A in elk geval contact opneemt met de HR-afdeling van B om te informeren naar eventuele passende vacatures (voor boventallige werknemers van A). Als die passende vacatures of werkzaamheden er simpelweg niet zijn, zou de HR-afdeling van B dit ook schriftelijk aan de HR-afdeling van A kunnen bevestigen. Deze bevestiging zou dan bij de ontslagaanvraag van A gevoegd kunnen worden. Zouden er bij B wel passende vacatures of werkzaamheden voorhanden zijn, dan zal serieus gekeken moeten worden of deze werkzaamheden aan boventallige werknemers van A kunnen worden aangeboden.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Een praktijkvoorbeeld

Engie is een grote onderneming op het gebied van technologische oplossingen voor energie en milieu. Mede door een dalende olieprijs wordt er bij een onderdeel, Engie Noord, een reorganisatie doorgevoerd. Er wordt een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend voor 19 werknemers.

Het UWV oordeelt dat er een overtuigende bedrijfseconomische reden is. Wel plaatst het UWV vraagtekens bij de herplaatsingsinspanning die door Engie geleverd moet worden. Volgens het UWV leent Engie het gehele jaar door uitzendkrachten in die werkzaam zijn op functies van werknemers die voor ontslag zijn voorgedragen. Juist door de veelheid aan werkzaamheden die bij flexkrachten zijn ondergebracht is het UWV er niet van overtuigd dat er voor de betreffende werknemers geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Engie dient vervolgens voor 19 werknemers een ontslagverzoek in bij de kantonrechter. Maar ook die is van mening dat Engie onvoldoende gedaan heeft aan herplaatsingsinspanningen. De rechter is allereerst van mening dat een werkgever niet kan volstaan met het enkel bekendmaken van vacatures binnen het bedrijf. Een werkgever moet de werknemer actief begeleiden, initiërend te werk gaan en waar mogelijk eventueel aanwezige belemmeringen voor een nieuwe functie wegnemen. Engie heeft enkel gekozen voor een groepsgerichte benadering en zonder persoonlijke benadering lijsten met vacatures verstrekt. Verder heeft Engie, aldus de kantonrechter, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij serieus heeft onderzocht of er bij de functies van de uitzendkrachten, die structureel worden ingeleend, geschikte functies voor de werknemer zitten of dat de werknemer hier door middel van scholing voor in aanmerking zou kunnen komen. De ontslagaanvragen worden dan ook afgewezen.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven? Maak dan gebruik van onze slimme online tool, de Ontslagchecker. Met deze tool kun je binnen enkele minuten bepalen of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet is toegestaan.

Onze arbeidsrechtadvocaten maken dagelijks inschattingen van de meest uiteenlopende ontslagsituaties. Neem contact met ons op om te horen hoe wij jouw situatie beoordelen. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1286 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder