Ontslag na twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als u twee jaar of meer onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt bent geweest, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Dit betekent niet dat uw arbeidsovereenkomst dan automatisch beëindigd is. Het betekent wel dat uw werkgever via het UWV Werkbedrijf of via de kantonrechter uw ontslag kan aanvragen.

Nieuwe ziekteperiode na herstel van vier weken of meer
Let op: als u tijdens de periode van twee jaar vier weken of langer hersteld bent geweest, dan gaat een nieuwe periode lopen.

Een voorbeeld.
Ronald van der Ploeg is sinds 1 januari 2010 ziek. Hij heeft een ernstige vorm van burnout. In de zomer van 2010 gaat het echter steeds beter met Ronald. Op 1 september 2010 is hij weer volledig hersteld. Helaas is dit herstel niet van lange duur. Op 15 november 2010 moet Ronald zich weer volledig ziekmelden. Omdat de herstelperiode langer dan vier weken geduurd heeft, is er vanaf 15 november 2010 een nieuwe tweejaarsperiode ingegaan. In het geval van Ronald eindigt het opzegverbod dus pas op 15 november 2012 in plaats van 1 januari 2012.

Als uw werkgever na twee jaar ziekte een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV Werkbedrijf, dan zal deze vergunning niet zomaar afgegeven worden. Uw werkgever zal het UWV Werkbedrijf duidelijk moeten maken dat:

  • U hoogstwaarschijnlijk niet binnen zesentwintig weken zult herstellen.
  • U ook door middel van scholing of andere ondersteuning geen andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf kunt verrichten.

Loondoorbetalingsplicht stopt na twee jaar ziekte
U moet er rekening mee houden dat uw werkgever na twee jaar ziekte in het algemeen niet meer verplicht is om uw loon door te betalen. Dus tijdens de eventuele ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf en tijdens de opzegtermijn hoeft de werkgever u niet meer door te betalen.

Een uitzondering op deze regel doet zich voor als het UWV na twee jaar ziekte tot het oordeel komt dat uw werkgever te weinig gedaan heeft om u te laten re-integreren. Deze zogenaamde poortwachterstoets vindt plaats op het moment dat u een WIA-uitkering aanvraagt. Als het UWV vindt dat uw werkgever tekortgeschoten is in zijn re-integratieverplichting, dan kan de loondoorbetalingsverplichting met een jaar verlengd worden.

In plaats van twee jaar zal uw werkgever dan drie jaar lang uw loon (of in elk geval 70% hiervan) moeten doorbetalen. Ook mag uw werkgever u tijdens deze periode niet ontslaan.

Gebruik de Ontslagchecker
Wilt u weten of u wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ontslagen kunt worden? Gebruik dan de Ontslagchecker, een online tool waarmee u binnen enkele minuten kunt bepalen of ontslag wel of niet mogelijk is.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 428 waarderingen, gemiddeld: 8 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder