Ontslag wegens faillissement

Als uw werkgever in grote financiële moeilijkheden verkeert, kan door een rechtbank het faillissement worden uitgesproken. Er moet dan sprake zijn van een situatie waarbij uw werkgever niet langer in staat is om zijn schulden te voldoen.

Het faillissement kan worden aangevraagd door schuldeisers, maar het komt ook regelmatig voor dat werknemers het faillissement aanvragen omdat zij al geruime tijd geen loon meer ontvangen. Als het faillissement door de rechtbank wordt uitgesproken, zal de rechtbank direct een curator benoemen. Dit is meestal een advocaat die wordt aangewezen om ten behoeve van de schuldeisers na te gaan in hoeverre er nog een betaling op de schulden kan plaatsvinden.

Als u vreest dat uw werkgever failliet zou kunnen gaan, bijvoorbeeld omdat u uw loon niet meer ontvangt, is het raadzaam om uw werkgever per aangetekende post een brief te sturen waarin u de werkgever sommeert om binnen een korte periode alsnog aan alle verplichtingen te voldoen. Als dit geen effect heeft, kunt u contact opnemen met het UWV om melding te doen van de betalingsonmacht van uw werkgever.

UWV neemt betalingsverplichtingen van uw werkgever over

Als uw werkgever failliet gaat of om andere redenen definitief niet meer in staat is om uw loon e.d. te voldoen, dan zal het UWV de volgende betalingen van uw werkgever overnemen:

  • Achterstallig loon, onkostenvergoedingen en eventuele dertiende maand over de afgelopen dertien weken.
  • Achterstallig vakantiegeld, nog uit te betalen vakantiedagen en pensioenpremies over het afgelopen jaar

Curator mag uw arbeidsovereenkomst opzeggen
Als uw werkgever failliet verklaard is, kan de curator besluiten om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. De curator hoeft voor deze opzegging geen toestemming te vragen aan het UWV Werkbedrijf. De curator hoeft bovendien enkel een opzegtermijn in acht te nemen van maximaal zes weken. Als uw arbeidsovereenkomst op deze wijze beëindigd wordt kunt u in het algemeen geen aanspraak maken op een ontslagvergoeding.

Waardeer dit artikel: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4 waarderingen, gemiddeld: 4,50
Loading...

Ontslag.nl nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en uitspraken op het gebied van ontslag?

 

Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Lees verder